Nasz Zespół

INGA KAWAŁEK

Kierowniczka EUROPE DIRECT Słupsk

Członkini Zarządu CIO. Filolożka oraz specjalistka w obszarach: zarządzanie projektami, komunikacja społeczna, zamówienia publiczne. Sprawami europejskimi zajmuje się od początku swojej kariery zawodowej, odbyła staż w regionalnym biurze Laponii w Brukseli, prowadziła pierwsze w Słupsku Centrum Informacji Europejskiej. Doradzała samorządom i przedsiębiorcom w pozyskiwaniu funduszy strukturalnych na rozwój prowadząc przez wiele lat własną działalność gospodarczą. Uczestniczyła w przygotowaniach do wdrożenia w Polsce europejskiego programu Leader i zarządzała jedną z największych Lokalnych Grup Działania w kraju. Biegle posługuje się językiem angielskim. W CIO odpowiada za pozyskiwanie środków i zarządzanie projektami, w tym za współpracę z partnerami zagranicznymi.


DANUTA SROKA

Z-CA KIERWNICZKI

Regionalistka, animatorka społeczna, współtwórczyni i koordynatorka wielu projektów, w tym projektów sieciowych i międzynarodowych (Bałtycka Biblioteka Cyfrowa, Społeczna Pracownia Digitalizacji, Klub Czarnego Krążka), entuzjastka Unii Europejskiej. Od 2019 r. działa w projekcie EUROPE DIRECT SŁUPSK. Publicystka, redaktorka i autorka książek oraz artykułów (w tym naukowych) z dziedziny osadnictwa i dokumentalistyki regionalnej. Bibliotekoznawca i pedagog, stypendystka MKiDN, członkini Stowarzyszenia Alumni (Alumni Association – U.S. State Department Exchange Programs). Absolwentka Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Liderów PAFW. Zwolenniczka kultury obywatelskiej oraz struktur sieciowych.


OLGA TROJANOWICZ

KONSULTANTKA

Konsultantka EUROPE DIRECT Słupsk, zaangażowana w projekcie od 2018 roku, lubiąca pracę z dziećmi, odpowiada za udzielanie konsultacji oraz realizację projektu.


Skip to content