Komisja ogłasza specjalne zaproszenie do składania wniosków w celu wsparcia państw członkowskich przyjmujących uchodźców z Ukrainy i stopniowego zmniejszenia zależności tych państw od paliw kopalnych z Rosji


Skip to content