INGA KAWAŁEK

INGA KAWAŁEK

Kierowniczka EUROPE DIRECT Słupsk

Członkini Zarządu CIO. Filolożka oraz specjalistka w obszarach: zarządzanie projektami, komunikacja społeczna, zamówienia publiczne. Sprawami europejskimi zajmuje się od początku swojej kariery zawodowej, odbyła staż w regionalnym biurze Laponii w Brukseli, prowadziła pierwsze w Słupsku Centrum Informacji Europejskiej. Doradzała samorządom i przedsiębiorcom w pozyskiwaniu funduszy strukturalnych na rozwój prowadząc przez wiele lat własną działalność gospodarczą. Uczestniczyła w przygotowaniach do wdrożenia w Polsce europejskiego programu Leader i zarządzała jedną z największych Lokalnych Grup Działania w kraju. Biegle posługuje się językiem angielskim. W CIO odpowiada za pozyskiwanie środków i zarządzanie projektami, w tym za współpracę z partnerami zagranicznymi.

Skip to content