Zatrudnienie: ze sprawozdania Komisji wynika, że utrata miejsc pracy z powodu skutków gospodarczych COVID-19 najbardziej dotyka osoby młode


Skip to content